En del av lösningen

Igår var jag på Sámiid Riikasearvi regionala möte i Lycksele. Dagen innebar bland annat information om FSC och hur denna organisation är ett sätt att få skogsbolag att ta hänsyn till renskötselns sätt använda marken.

FSC (Forest Stewardship Council) är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. 5 % av världens skogar är cerificerade, men i Sverige tillhör ca 50% av den produktiva skogsarealen cerificerade företag.

FSC:s främsta verktyg är att utveckla regler och rekommendationer för ett ansvarsfullt bruk av skogen. Företag som inte följer FSC regler kan bli av med sin certifiering, men för att detta ska ske så krävs att man anmäler fall när de inte följer reglerna.

FSC:s regler slår bland annat vakt om:

– hotade djur och växter
– markens framtida förmåga att bära skog
– säkra och sunda arbetsvillkor för dem som
arbetar i skogen
– urbefolkningars rättigheter

(Tredje principen: Urbefolkningars rättigheter
Urbefolkningars lagliga eller hävdvunna rättigheter att äga, nyttja och sköta sina marker, territorier och resurser ska erkännas och respekteras.)


Konsumentmakt
För att ett sådant här system ska fungera och företagen ska inse hur viktigt det är att skaffa/behålla sin cerificering så krävs det att vi konsumenter väljer att köpa papper och liknande som faktiskt har FSC- märket. (Men även att samebyarna följer upp samråden som genomförts.)

Möjligheterna att bedriva renskötsel påverkas väldigt mycket av hur samarbetet med skogsbruket ser ut. Det går så snabbt idag att områden vi använder förändras utifrån hur skogen avverkas. Bilderna i detta inlägg kommer från i vår när vi flyttade renarna till fjälls och stannade vid en hage vi brukar använda. Det är samma plats som vi skiljde på när jag skrev inlägget om renlycka i februari 2010.

Även om man inte brytit mot FSC:s regler i detta fall, så gör det ont i mig att se förändringen…

Annonser